Danh mục

Bảo hành

     BÔNG BƯỞI công bố chính sách bảo hành như sau:


I. Địa điểm bảo hành: Tại trụ sở và chi nhánh của BÔNG BƯỞI


II. Thời hạn bảo hành

1. Là khoảng thời gian được xác định tính từ ngày bắt đầu bảo hành đến ngày kết thúc bảo hành

2. Thời hạn bảo hành bắt đầu

- Đặt mua hàng và nhận hàng trong ngày thời hạn bảo hành bắt đầu là ngày đặt mua

- Đặt mua hàng và nhận hàng khác ngày thời hạn bào hành bắt đầu là ngày nhận hàng

3. Thời hạn bảo hành kết thúc

15 ngày kể từ ngày xác định trên tem bảo hành

III. Thời gian bảo hành

1. Bảo hành ngay nếu sản phẩm tại nơi tiếp nhận bảo hành đang có hàng

2. Hẹn khách hàng thời gian bảo hành nếu nơi tiếp nhận bảo hành đang tạm hết hàng (phải có giấy hẹn)


IV. Thời gian tiếp nhận bào hành

1. Là toàn bộ khoảng thời gian nơi tiếp nhận hàng bảo hành đang trong giờ mở cửa bán hàng

2. BÔNG BƯỞI ưu tiên việc tiếp nhận hàng vào những ngày đầu tiên của tháng và đầu giờ của ngày làm việc


V. Chế độ bảo hành

1. Đối với sản phẩm được bảo hành lỗi phần nào sẽ được đổi mới phần đó

2. Đối với sản phẩm được bảo hành mà hệ thống cửa hàng của BÔNG BƯỞI đang hết hoặc tạm hết khách hàng có quyền nhận lại 100% tiền hàng hoặc được quyền đổi sang sản phẩm khác (việc đổi sang sản phẩm khác coi như là giao dịch mới, hàng đến bảo hành coi như BÔNG BƯỞI nhập lại)


VI. Điều kiện bảo hành

Hàng phải có đủ các điều kiện sau:

1. Hàng do BÔNG BƯỞI bán ra

2. Hàng phải còn nguyên vỏ hộp, phụ kiện

3. Tem bảo hành phải có và còn nguyên vẹn

4. Trong thời hạn bảo hành

5. Hàng chưa bị can thiệp của người dùng như: tháo, cắt, sửa...

6. Hàng do lỗi của nhà sản xuất

VII. Các trường hợp không được bảo hành

1. Thiếu 1 trong các điều kiện bảo hành

2. Hàng bị gãy, vỡ, thiếu phụ kiện, cháy, nổ

3. Hàng thanh lý

 
      Với chúng tôi việc công bố chính sách bảo hành trên www.bongbuoi.com là hợp lý, còn khách hàng khi mua hàng của BÔNG BƯỞI đã mặc nhiên thừa nhận chính đó và chấp nhận chính sách đó.

     Chính sách bảo hành của chúng tôi có thể thay đổi mà không phải thông báo trước.

 

Về BÔNG BƯỞI
Khách cần biết
Kiến thức