Danh mục

Giờ mở cửa

     I. BÔNG BƯỞI công bố giờ mở cửa bán hàng trong ngày như sau:

     - Từ 8h đến 20h

    II. Ngày lễ của năm không nghỉ trừ tết âm lịch

Về BÔNG BƯỞI
Khách cần biết
Kiến thức