Danh mục

Lợi ích của thành viên

      Việc đăng ký thành viên trên www.bongvang.net thật đơn giản và không phải nhập mã xác nhận. Khi khách điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của BỐNG VÀNG lập tức việc đăng ký thành viên được hoàn tất

     Khi khách hàng đăng nhập thành công trên www.bongvang.net thì khách hàng được coi là thành viên của BỐNG VÀNG. Ích lợi của thành viên BỐNG VÀNG bao gồm:

1. Viết đánh giá và đánh giá bằng sao về hàng hoá trên website

2. Lưu sản phẩm vào mục "Mặt hàng yêu thích"

3. Giảm bớt việc điền thông tin khi đặt hàng online

Về BỐNG VÀNG
Khách cần biết
Kiến thức