Danh mục

Khiếu nại

     Khách hàng gửi khiếu nại tới BÔNG BƯỞI bằng một trong các cách sau:

1.Trực tiếp với nhân viên/người quản lý của BÔNG BƯỞI.

2.Qua điện thoại, SMS, Email, Messenger, facebook…

     Khách hàng có quyền khiếu nại những nội dung sau:

1.Thái độ phục vụ của nhân viên trước, trong và sau bán hàng

2.Chất lượng hàng hóa

3.Chế độ bảo hành

4. Việc đổi trả hàng

5.Giá bán cao hơn giá trên web…

     BÔNG BƯỞI sẽ tiếp nhận và xác minh ngay khiếu nại của khách hàng và trả lời khách hàng sớm nhất có thể. Đối với các khiếu nại thực hiện trên điện thoại, hỗ trợ trên website chúng tôi sẽ có phản hồi chậm nhất là trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận việc khiếu nại

Về BÔNG BƯỞI
Khách cần biết
Kiến thức